ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

fedHATTA

H FEDHATTA, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, είναι ο πανελλήνιος εκπρόσωπος του συνόλου του κλάδου των τουριστικών γραφείων στους αντίστοιχους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.  Ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να ενώσει και να ενδυναμώσει τους Συνδέσμους Τουριστικών Γραφείων της Ελλάδας.

Η Ομοσπονδία, μέσω των Συνδέσμων – μελών της, εκπροσωπεί περίπου 2.500 τουριστικά γραφεία από όλη τη χώρα τα οποία απασχολούν πάνω από 22.000 εργαζόμενους.

Τα τουριστικά γραφεία (Μέλη των Συνδέσμων – Μελών της Ομοσπονδίας) καλύπτουν στο σύνολό του το ευρύ φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων  (συνεδριακός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, αναψυχής, επαγγελματικός, πολυτελείας κλπ), είναι οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, και βέβαια κύριο έργο τους είναι η σύνθεση και προσφορά του συνόλου του τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφορές, ξεναγήσεις, επισκέψεις σε αρχ. χώρους, συνέδρια, κλπ), στο σύνολο της χώρας, στους Έλληνες και ξένους τουρίστες.

Η συνεισφορά της FEDHATTA στο τουριστικό γίγνεσθαι της χώρας είναι καθοριστική.

Η Ομοσπονδία είναι ένας εξαιρετικά ενεργός και δυναμικός φορέας που επιδιώκει τη συνένωση του συνόλου των ελληνικών πρωτοβάθμιων εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που τα μέλη τους δραστηριοποιούνται σ’ επιχειρήσεις – γραφεία τουρισμού με στόχο την μελέτη, τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη των οικονομικών, επιχειρηματικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών των σωματείων μελών της.

Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη και προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού και συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία έχει εδραιωμένη θέση ως επίσημος σύμβουλος και συνομιλητής της Πολιτείας για όλα τα θέματα του τουριστικού κλάδου.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Ομοσπονδίας στην επεξεργασία της αναπτυξιακής πολιτικής του τουρισμού και στη χάραξη εθνικής στρατηγικής, στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος σε συνεργασία με όλους τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς τουριστικούς φορείς και οργανισμούς.

Στις πολυποίκιλες δραστηριότητές της εντάσσονται:

 • η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, διημερίδων, συζητήσεων με ευρύτατη τουριστική θεματολογία, με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος
 • η συμμετοχή σε εκθέσεις και roadshows εντός και εκτός Ελλάδας για την προβολή της χώρας
 • η διοργάνωση ταξιδιών γνωριμίας ξένων τουριστικών επαγγελματιών , καθώς και συναντήσεων Β2Β, με στόχο το άνοιγμα νέων τουριστικών αγορών, αλλά και την εδραίωση της χώρας στις παραδοσιακές αγορές της
 • η οργάνωση σεμιναρίων για τα μέλη της
 • η συνεργασία με κρατικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρείες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας του τουρισμού με στόχο την αναβάθμιση των εμπορικών πρακτικών, και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας τους με τα τουριστικά γραφεία
 • ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
 • η διοργάνωση και συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές αποστολές

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Η FEDHATTA  συμμετέχει, μέσω των Συνδέσμων- μελών της:

 • Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
 • στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων για τον Τουρισμό
 • στην Επιτροπή Προσφυγών του ΕΟΤ
 • στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)
 • Στο APJC (Agency Programme Joint Council) της ΙΑΤΑ (όπου συμμετέχουν ισότιμα ταξιδιωτικά γραφεία και εκπρόσωποι αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν στη χώρα μας)
 • στην Κοινή Επιτροπή Μελέτης και Δράσεων» του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος
 • στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ.)
 • στην Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ)
 • στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ
 • στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών
 • σε Επιτροπές Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφερειών και Δήμων της χώρας
 • στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με αντιπροεδρία βάσει καταστατικού
 • στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Marketing Greece
 • στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ)
 • στην Εθνική Συντοντιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας του Υπουργείου Ναυτιλίας
 • Σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος δρομολογεί τη διεύρυνσή του και τη δημιουργία του «Τουριστικού Επιμελητηρίου»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η FEDHATTA εκπροσωπεί, μέσω των Συνδέσμων-Μελών της, την Ελλάδα στα αντίστοιχα διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα:

 • Εκπροσωπεί την Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά στον The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA), το συλλογικό όργανο των Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων των κρατών – μελών της Ε.Ε., με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις ειδικές θεματικές επιτροπές της
 • Είναι μέλος στην UFTAA (Universal Federation of Travel Agents’ Association)
 • Είναι ένα εκ των ιδρυτικών μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Διοργανωτών Συνεδρίων (EFAPCO) με ενεργή και συνεχή δράση
 • Είναι ιδρυτικό Μέλος της BAFTAA (Balkan Federation of Travel & Tourist Association’s),
 • Είναι μέλος της BSTC (Black Sea Tourism Cooperation)
 • Έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας και έχει αδελφοποιηθεί με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων κρατών για την, από κοινού, προώθηση του διεθνούς τουρισμού και των διμερών τουριστικών σχέσεων
 • Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς, αρμόδιους σε θέματα διακρατικών και διεθνών σχέσεων και συμμετέχει σε μικτές αποστολές εκπροσωπώντας τον κλάδο των ελληνικών τουριστικών γραφείων
 • Εκπροσωπεί τον κλάδο των Τουριστικών Γραφείων σε διεθνείς συναντήσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου.

Μέλη της Ομοσπονδίας