ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΗΑΤΤΑ, ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ιδρύθηκε το 1927.  Από τότε μέχρι σήμερα προσφέρει πολύτροπα και πολυδιάστατα τις υπηρεσίες του στον Ελληνικό Τουρισμό.  Τα 1.500 μέλη του από όλη τη χώρα απασχολούν 18.000 εργαζόμενους.  Η συμβολή του στο τουριστικό γίγνεσθαι της χώρας είναι καθοριστική. Ο ΗΑΤΤΑ είναι ένας δυναμικός φορέας που ασκεί τον ρόλο του ως εκπρόσωπος των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων της Ελλάδας υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των μελών του. Παράλληλα, επιδιώκει την ανάπτυξη και προαγωγή του Ελληνικού Τουρισμού και συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Σύνθεση Δ.Σ. ΗΑΤΤΑ από 10/02/2023

Πρόεδρος: Νικόλαος Κελαϊδίτης
Αντιπρόεδροι: Άγγελος Λάμπρου

Μάρκος Σπυρομήλιος

Μάριος Καμμένος

Γενικός Γραμματέας: Αριστείδης Τσαλδάρης
Ταμίας: Βασίλης Τριγκιλίδας
Γενικός Έφορος: Χριστίνα Μπεζαντάκου
Μέλη: Κώστας Ανθόπουλος

Μιχαήλ Αργύρης

Κωνσταντίνος Έλληνας

Ευαγγελία Καραμπατζάκη

Βασίλης Κοντός

Θεόδωρος Μακρής

Ευστάθιος Σκρέτας

Λύσανδρος Τσιλίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΗΑΤΤΑ

Τακτικά Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι νόμιμα λειτουργούντα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του τουρισμού όπως:

* Εισερχόμενος Τουρισμός

* Εξερχόμενος – Εσωτερικός Τουρισμός

* Ticketing * Τουριστικά Λεωφορεία και ασχολούνται τόσο με συμβατικές όσο και με θεματικές μορφές τουρισμού αλλά και με τη διοργάνωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνεργαζόμενα Μέλη του ΗΑΤΤΑ είναι παρεμφερείς επιχειρήσεις, συνεργαζόμενες με τουριστικά γραφεία (Ξενοδοχεία, Μεταφορικές Εταιρείες (Αεροπορικές, Ακτοπλοϊκές), Ηλεκτρονικά Συστήματα Κρατήσεων, Τουριστικά Ακίνητα, προμηθευτές Τουριστικών Γραφείων κλπ.), με κοινά συμφέροντα και κοινές προσπάθειες και αγωνίες για την ανάπτυξη του τουρισμού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

O ΗΑΤΤΑ είναι μέλος:

* στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού.

* στην Επιτροπή Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Τουρισμού

* στην Επιτροπή Προσφυγών του ΕΟΤ

Εκπροσωπείται επίσης:

* στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ).

* στην Επιστημονική Επιτροπή ΟΤΕΚ για Ξεναγούς

* Στο APJC (Agency Programme Joint Council) της ΙΑΤΑ (όπου     συμμετέχουν ισότιμα ταξιδιωτικά γραφεία και εκπρόσωποι     αεροπορικών εταιριών που λειτουργούν στη χώρα μας), ο ΗΑΤΤΑ     συμμετέχει από τη πλευρά των ταξιδιωτικών πρακτόρων και     εκπροσωπείται ο κλάδος από 3 μέλη του ΗΑΤΤΑ

* στον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμού Τυποποίησης)

* Στην πρωτοβουλία για την Τουριστική Αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού

Επιπλέον:

*  Συμμετέχει στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Τουριστικών   Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με αντιπροεδρία

*  Έχει δημιουργήσει Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υποστήριξη των αναπτυξιακών του προσπαθειών

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΑΤΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), εκπροσωπεί την Ελλάδα στα αντίστοιχα διεθνή και κοινοτικά όργανα:

* Είναι μέλος στην ECTAA (European Community of Travel Agents’Association), το συλλογικό όργανο των Συνδέσμων Τουριστικών Γραφείων των κρατών – μελών της Ε.Ε., με εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις ειδικές θεματικές επιτροπές της.

* Είναι μέλος στην UFTAA (Universal Federation of Travel Agents’ Association).

* Είναι ιδρυτικό Μέλος της BAFTAA (Balkan Federation of Travel & Tourist Association’s), όπου κατέχει και την προεδρία.

* Είναι μέλος  της BSTC (Black Sea Tourism Cooperation).

* έχει συνάψει διμερείς διακρατικές συμφωνίες με αντίστοιχους Συνδέσμους άλλων κρατών για την, από κοινού, προώθηση του διεθνούς τουρισμού και των διμερών τουριστικών σχέσεων

* συνεργάζεται με τους εθνικούς αρμόδιους σε θέματα διακρατικών και διεθνών σχέσεων φορείς και συμμετέχει σε μικτές αποστολές εκπροσωπώντας τον κλάδο των ελληνικών τουριστικών γραφείων.

* εκπροσωπεί τον κλάδο των Τουριστικών Γραφείων σε διεθνείς   συναντήσεις και εκδηλώσεις τουριστικού περιεχομένου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

* Ασκεί την επιρροή του στα κέντρα εξουσίας για την προαγωγή του Τουρισμού και του κλάδου των Τουριστικών Γραφείων.

* Υποβάλλει προτάσεις, μελέτες και υπομνήματα και συνεργάζεται    με διεθνείς και εθνικούς φορείς για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία.

* Είναι παρών σε κάθε είδους αναπτυξιακά, επιχειρηματικά,  εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα καθώς και εκδηλώσεις που προάγουν τον Τουρισμό.

* Εκφράζει τις απόψεις και τις θέσεις του με συνεντεύξεις τύπου, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, ημερίδες.

* Υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας με Συνδέσμους:

– Υπαλλήλων γραφείων ταξιδιών

– Ξεναγών

* Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για να εξασφαλίσει την πιο επωφελή συνεργασία των μελών του

* Παρέχει νομική προστασία στα μέλη του

* Ενημερώνει για τις εγκυκλίους, αποφάσεις και νόμους που αφορούν άμεσα τα μέλη του Συνδέσμου αλλά και για επιχειρηματικές συνεργασίες, κ.α.

* Διαθέτει αναγνωρισμένο από την ΙΑΤΑ εκπαιδευτικό κέντρο για την απόκτηση του ΙΑΤΑ-UFTAA Foundation διπλώματος.

* Διαθέτει εκπαιδευτικό κέντρο για την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης.

* Οργανώνει fam trips για τα μέλη του σε διάφορους προορισμούς και προσκαλεί ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (Tour Operators, Travel Agents, Μ.Μ.Ε) σε προορισμούς της Ελλάδας.

* Συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού εξασφαλίζοντας τη προβολή των μελών του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

* Διοργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος.

* Εκδίδει το περιοδικό “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”, συμμετέχοντας δυναμικά στο χώρο της τουριστικής επικαιρότητας και ενημέρωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο ΗΑΤΤΑ συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης:

*  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NOW (2000) «Multiskill Training for Women in the sector of Travel & Tourist Agencies»

*  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL «Ίσες Δυνατότητες- Ίσες Ευκαιρίες»  (2004-2005)

*  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL «Allways Tourism» (2005-2008)

*  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEONARDO «UBI Minor» (2006-2008)

*  Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ (ετησίως)

Διεύθυνση: Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-9223522

Φαξ: 210-9233307

E-mail: hatta@hatta.gr

Ιστοσελίδα: www.hatta.gr

Άρθρα που αφορούν τον Σύνδεσμο

Previous Article Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΗΑΤΤΑ, και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. αλλά και των εκπροσώπων στην Ομοσπονδία FedHATTA
Next Article Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΗΑΤΤΑ

RELATED ARTICLES