Η Ομοσπονδία στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη ευνοϊκότερων όρων συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων του κλάδου μας πραγματοποίησε συνάντηση με την τράπεζα Εθνική Τράπεζα η οποία κατέθεσε πρόταση για πλήθος τραπεζικών προϊόντων με ευνοϊκότερους όρους ειδικά για τις Ενώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας.

Επισυνάπτουμε την αναλυτική πρόταση.

Για την ένταξή σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση ένταξης και συνεργασίας και προωθήστε την στο info@fedhatta.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Previous Article Η Αίγυπτος στη συμμαχία φορέων για την τουριστική ανάπτυξη στην Α. Μεσόγειο
Next Article ASTA Destination Expo 2018

RELATED ARTICLES