ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

samos-logoΟ Σύνδεσμος Ναυτιλιακών & Τουριστικών Πρακτόρων Σάμου, ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό τη διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Έργο της Ένωσης είναι:

  • Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
  • Η μελέτη των μέσων με τα οποία θα επιτευχθεί η ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών που καταβάλλονται από την πολιτεία, οργανισμούς και οργανώσεις για την προαγωγή της τουριστικής ανάπτυξης και κίνησης στο Νομό Σάμου.
  • Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση τους.
  • Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των τουριστικών επαγγελμάτων με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Μάριος Μπακόπουλος, Πρόεδρος

Δέσποινα Γιαλούρη, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Κασμιρλής, Γραμματέας

Μανώλης Κυπραίος, Ταμίας

Νίκος Κατρακάζος, Μέλος

Διεύθυνση:Γράμμου 2 & Θεμ. Σοφούλη Σάμος

Τηλέφωνο: 22730-88882

Previous Article WCTAA
Next Article ATAD

RELATED ARTICLES