ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας fedHATTA-ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-VELMAR.

Η Ομοσπονδία FedHATTA, η Βελμάρ ΑΕΒΕ, μέλος του Ομίλου Θ.Βασιλάκη, και ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζουν τη στρατηγική τους συνεργασία και τη νέα χρονιά, δίνοντας και πάλι στα μέλη της Fedhatta, νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, τη δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτικών για την αγορά καινούριων οχημάτων (πλην FORD) από τη ΒΕΛΜΑΡ (Autotechnica Hellas AEBE) με τους παρακάτω όρους:

  • προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης για επιχειρήσεις – μέλη της FEDHATTA, σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, από 6,0% πλέον εισφοράς Ν.128/75 και εξόδων φακέλου
  • υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέσω του δικτύου συνεργατών της ΒΕΛΜΑΡ
  • ταχύτατη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης
  • δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου σε μηνιαίες ή εποχικές δόσεις και διάρκεια χρηματοδότησης από 12-84 μήνες (μέχρι 48 μήνες για τις περιπτώσεις αποπληρωμής μέσω εποχικών δόσεων)

Ως εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα προβλέπεται η παρακράτηση της κυριότητας των αγοραζόμενων οχημάτων και προσωπικές εγγυήσεις των φορέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του χρηματοδοτικού αιτήματος είναι η προσκόμιση, εκτός των προβλεπόμενων οικονομικών και λοιπών στοιχείων, της παρακάτω αίτησης ένταξης & συνεργασίας.

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι 31.12.2020.

Προκειμένου να προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στην Βελμάρ για το <fedHATTA-ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-VELMAR TOURIST PACK>, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση και προωθήστε την στο info@fedhatta.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Previous Article Η Ομοσπονδία fedHATTA στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Next Article Υπεύθυνος τουρισμός και εταιρική κοινωνική ευθύνη

RELATED ARTICLES