Αγαπητοί συνεργάτες,

Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας fedHATTA-ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-VELMAR.
Η Βελμάρ, μέλος του Ομίλου Θ.Βασιλάκη, σε συνεργασία με τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας προσφέρουν στα μέλη της
FEDHATTA, νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, τη δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτικών προϊόντων για την αγορά καινούριων οχημάτων (πλην FORD) από τη ΒΕΛΜΑΡ (Autotechnica Hellas AEBE) με τους παρακάτω όρους:

  • προνομιακό επιτόκιο χρηματοδότησης για την επιχείρηση μέλος της FEDHATTA, σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου, από 6,0% πλέον εισφοράς Ν.128/75 και εξόδων φακέλου
  • υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέσω του δικτύου συνεργατών της ΒΕΛΜΑΡ
  • ταχύτατη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης
  • δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου σε μηνιαίες ή εποχικές δόσεις και διάρκεια χρηματοδότησης από 12-84 μήνες (μέχρι 48 μήνες για τις περιπτώσεις αποπληρωμής μέσω εποχικών δόσεων)

Ως εξασφάλιση της χρηματοδότησης θα προβλέπεται η παρακράτηση της κυριότητας των αγοραζόμενων οχημάτων και προσωπικές εγγυήσεις των φορέων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του χρηματοδοτικού αιτήματος είναι η προσκόμιση, εκτός των προβλεπόμενων οικονομικών και λοιπών στοιχείων, της παρακάτω αίτησης ένταξης & συνεργασίας.

Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι 31.12.2019.

Προκειμένου να προωθήσουμε το ενδιαφέρον σας στην Βελμάρ για το <fedHATTA-ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-VELMAR TOURIST PACK>, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση και προωθήστε την στο info@fedhatta.gr.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Previous Article Τουριστικά Γραφεία – Ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Next Article Ο διεθνής φορέας για τον τουρισμό στην Α. Μεσόγειο EMTTAAS στην Greek Panorama

RELATED ARTICLES