ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Σύστημα Εισόδου-Εξόδου EES Entry System ανάμεσα σε χώρες Schengen και τρίτες χώρες το οποίο υλοποιείται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Frontex και EU LISA.

Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΕ 2017/2226,  οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές προσώπων εκτός χώρου Schengen, έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν στη σχετική διαδικτυακή διαδικασία, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022. (έντυπο εγγραφής μεταφορέα)

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2022, που θα λειτουργήσει το EES, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές εκτός χωρών Schengen θα είναι υποχρεωμένες για ηλεκτρονική αποστολή συγκεκριμένων στοιχείων επιβατών (διαβατήριο και διαδρομή) μέσω του συστήματος, πριν την επιβίβασή τους στο όχημα.

Previous Article Προϋποθέσεις Εισόδου στη χώρα - Μέτρα προστασίας για COVID-19
Next Article Πρόγραμμα θεματικού τουρισμού για τους 55plus στον ορεινό Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Μεγάλες δυνατότητες για διεύρυνση της σεζόν και εισερχόμενο τουρισμό.

RELATED ARTICLES