ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Δημοσιεύθηκαν στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» οι παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις:

1. Υ.Α. υπ’ αρ. Α. 1025/11.02.2021 (ΦΕΚ Β 538) «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021».

Τα τουριστικά γραφεία περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος, όπου αναγράφονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που απαλλάσσονται υποχρεωτικά από την καταβολή ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

2. Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 154/11.02.2021 (ΦΕΚ Β 540) «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021».

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Previous Article Όμηροι του ασφαλιστικού τους ταμείου τα τουριστικά γραφεία – Άμεση λύση ζητεί η FedHATTA
Next Article Αποζημίωση στους εποχικά εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES