ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 36 της νέας Υ.Α. 2131.4/90224/2022 (ΦΕΚ Β’ 6543/21.12.2022), τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής, εξαιρουμένης της αετοσανίδας και ιστιοσανίδας, στο πλαίσιο ταξιδιωτικού «πακέτου», μπορούν να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα χωρίς την έγκριση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής που απαιτείται από την ίδια Υ.Α., εφόσον:

α) οι χρήστες, ανά δώδεκα άτομα συνοδεύονται από υπεύθυνο άτομο το οποίο έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό/βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων παροχής πρώτων βοηθειών και το απαιτούμενο φορητό φαρμακείο, έχει ορισθεί εγγράφως από το τουριστικό γραφείο και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την καθόλα ασφαλή χρήση των μη μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής από τους χρήστες στο θαλάσσιο χώρο,

β) γνωρισθεί εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες νωρίτερα, στην οικεία Λιμενική Αρχή, το αναλυτικό, ως προς τον τόπο και χρόνο, πρόγραμμα της εκδρομής, περιήγησης, τα στοιχεία του υπευθύνου ατόμου και η λίστα των χρηστών και υποβληθεί αντίγραφο της βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του τουριστικού γραφείου,

γ) τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης για έκαστο θαλάσσιο μέσο αναψυχής,

δ) οι χρήστες τηρούν απόσταση ασφαλείας πεντακοσίων μέτρων από θέση δραστηριοποίησης εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε θαλάσσια μέσα αναψυχής σε πακέτα σας, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την Υ.Α., η οποία περιέχει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε.

Previous Article Παράταση ισχύος του ορίου ηλικίας των Τουριστικών Λεωφορείων
Next Article Στιγμιότυπα από την συμμετοχή σε διοργανώσεις στην Ινδική Αγορά

RELATED ARTICLES