ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/15.05.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2016), προστίθενται και τα τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά καταλύματα στον κατάλογο με τις επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι των οποίων πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον Covid-19 προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας τους.

Στην αρχική σχετική Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24525/19.04.2021 (ΦΕΚ Β 1588) προβλέπονται όλες οι λεπτομέρειες για τους σχετικούς ελέγχους, οι οποίοι γίνονται με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) [εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις], το αποτέλεσμα του οποίου δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, καθώς και οι συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Αναστολές Μαΐου 2021

Στην υπ’ αρ. 28631/14.05.2021 (ΦΕΚ Β 2012) Κ.Υ.Α. προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις που εξακολουθούν να δικαιούνται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους κατά τον μήνα Μάιο 2021. Έχουν προστεθεί κάποιες προϋποθέσεις για συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες, για διευκόλυνσή σας, έχουμε υπογραμμίσει.

Previous Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα από τις 14 έως τις 24.05.2021
Next Article Στρ. Μαγκουσάκης: Με αισιοδοξία και εμβολιασμούς ξεκινά η τουριστική σεζόν

RELATED ARTICLES