ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Με έγγραφο του Υπουργού Τουρισμού ανακοινώθηκε η παροχή δυνατότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις να επιβραβεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με διατακτικές εσωτερικού τουρισμού.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με στόχο να μειωθούν κατά το δυνατό οι απώλειες που έχουν προκληθεί λόγω της πανδημίας COVID-19 και να τονωθούν τα έσοδα του κλάδου που έχουν υποστεί σημαντικό πλήγμα λόγω της μείωσης αφίξεων επισκεπτών από το εξωτερικό.

Υπό αυτό το σκεπτικό, εισήχθη ειδική διάταξη στον Ν. 4714/31.07.2020, σύμφωνα με την οποία, για τη φετινή περίοδο, με ισχύ έως το τέλος του έτους, οι ελληνικές επιχειρήσεις δύνανται να επιβραβεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με διατακτικές εσωτερικού τουρισμού, οι οποίες ως το ποσό των 300€ ετησίως και ανά εργαζόμενο, είναι αφορολόγητες.

Οι διατακτικές εσωτερικού τουρισμού μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών εντός της ελληνικής επικράτειας και η εκάστοτε επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει το δώρο (bonus) αυτό στους εργαζόμενους της, μπορεί να απευθύνεται κατά την κρίση και επιλογή της σε οποιονδήποτε πάροχο τουριστικών υπηρεσιών επιθυμεί εντός Ελλάδος.

Μέσω αυτής της δυνατότητας, το Υπουργείο Τουρισμού ενθαρρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων πρωτοβουλιών από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, όπου έχει εκτιμηθεί ότι κάθε ευρώ διατακτικής διακοπών δημιουργεί 3 ευρώ επιπλέον δαπανών για τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Τουρισμού καλεί τα μέλη της FEDHATTA, να απευθυνθούν άμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία προσέλκυσης επιπλέον πελατών, μέσω των προγραμμάτων επιβράβευσης εργαζομένων (bonus) που πολλές από αυτές υλοποιούν.
Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των δύο πλευρών με αποκλειστική δική τους συμφωνία, άρα είναι πλήρως ευέλικτο για τις επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν θετικά.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με την παροχή των διατακτικών παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στο email: info@fedhatta.gr.

Previous Article COVID-19: ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Next Article Εργασιακά Θέματα – Εκκρεμότητες και Μέτρα στήριξης κλάδου

RELATED ARTICLES