ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ομάδα αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και τα μέλη της Επιτροπής ήταν τα εξής:

-Φραϊδάκη Μαρία, Συντονίστρια της ομάδας εργασίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Γρέψιου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του ιδίου Υπουργείου.

-Μιχαλοπούλου Αγγελική, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Κωστοπούλου Ελένη, Προϊσταμένη του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του ιδίου Υπουργείου.

-Παρθένης Σπυρίδων του Παναγιώτη, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Σιδηροπούλου Χρυσή, υπάλληλο της ιδίας Διεύθυνσης.

-Μπαμπάκου Αθηνά του Αριστείδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού με αναπληρώτρια την Κριθαριώτη Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου.

-Κατσακιώρη Ελένη του Γεωργίου, μετακλητή υπάλληλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Τουρισμού (νομικός), ως μέλος με αναπληρώτρια την Σπυράντζου Ιωάννα, μετακλητή υπάλληλο στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού (νομικός).

-Σιδηροπούλου Κυριακή, Σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ως μέλος με αναπληρώτρια την Αρβανίτη Αναστασία, Στέλεχος ΜΟΔ.

Από πλευράς φορέων του Τουρισμού, συμμετείχαν οι:

Τσιλίδης Λύσανδρος, Πρόεδρος FedHATTA και Νικόλας Κελαϊδίτης, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ, οι οποίοι εισηγήθηκαν την επί μακρόν μελέτη τους επάνω στο θέμα, καθώς και ο Σπύρος Καπιτσίνας, διευθυντής της ΓΕΠΟΕΤ.

Previous Article Άμεση ανάγκη εξορθολογισμού των πρωτοκόλλων στα μουσεία / αρχαιολογικούς χώρους
Next Article Ελλάδα: Προτιμώμενος Προορισμός της ECTAA για το 2022

RELATED ARTICLES