ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, είχαν σήμερα εκπρόσωποι της FedHATTA και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Ενώσεων τουριστικών γραφείων ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, μελών της FedHATTA ή συνεργαζόμενων με αυτήν, με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, και τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κ. Νικόλαο Σταθόπουλο.

Στο πλαίσιο μιας εποικοδομητικής συζήτησης σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν τόσο διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν τα τουριστικά γραφεία ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και mini van στη χώρα μας όσο και προβλήματα που έχουν προκύψει ή επιδεινωθεί εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και της σοβαρής κρίσης που αυτή έχει επιφέρει, είτε αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είτε συναρμοδιότητας αυτού με άλλα Υπουργεία.

Τέθηκε το θέμα της ανάγκης πλήρους διαχωρισμού, με τρόπο που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση, του έργου των τουριστικών λεωφορείων και των ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να πάψουν οι κάθε είδους υποκλοπές έργου, οι παραβιάσεις της νομοθεσίας και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που δυσχεραίνουν την ίδια την ύπαρξη των τουριστικών λεωφορείων.

Συζητήθηκε το θέμα του ηλικιακού κριτηρίου για την απόσυρση από την κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων, το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την ικανότητα του λεωφορείου να περνά τους θεσμοθετημένους ελέγχους (ΚΤΕΟ).

Δεδομένου του γεγονότος ότι, λόγω της πανδημίας, τα τουριστικά λεωφορεία στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν ακίνητα ολόκληρη αυτή τη χρονιά, είναι αναγκαία η προσωρινή επίλυση του προβλήματος με μία εύλογη τριετή παράταση (και όχι με εξαμηνιαίες παρατάσεις, που δεν επιτρέπουν κανέναν προγραμματισμό, αλλά μόνο παρατείνουν την αγωνία), ώστε στο ενδιάμεσο διάστημα να αντιμετωπιστεί το θέμα οριστικά στο σύνολό του.

Επισημάνθηκε το γεγονός ότι η έκτακτη επιδότηση που δόθηκε για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα έπρεπε να έχει διαφορετική βάση για τα τουριστικά λεωφορεία (τα οποία μισθώνονται συνολικά και στο διάστημα της πανδημίας του Covid-19 παρέμειναν και παραμένουν ακίνητα, οπότε δεν είχαν και δεν έχουν έργο ούτε κατά 65%, όπως άλλες κατηγορίες οδικών μεταφορέων).

Τέθηκε δε έντονα το γεγονός ότι η χθεσινή ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού για το θέμα δημιουργεί άδικη μεταχείριση, καθόσον -χωρίς κανέναν αντικειμενικό λόγο και παρά το γεγονός ότι η σχετική Κ.Υ.Α. δεν διαφοροποιεί στο σημείο αυτό- αποκλείει από την έκτακτη επιδότηση τα τουριστικά λεωφορεία των οποίων οι πινακίδες έχουν κατατεθεί (απολύτως νόμιμα) στη Δ.Ο.Υ., μετά από σχετικό δικαίωμα που τους χορηγήθηκε από την Πολιτεία, αν και γι’ αυτά έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και δεν έχουν απαλλαγή ούτε για εκείνα της επόμενης χρονιάς. Η άδικη και άνιση αυτή μεταχείριση θα πρέπει, ασφαλώς, να αποκατασταθεί άμεσα.

Ένα άλλο σοβαρό θέμα για τα τουριστικά γραφεία, που τέθηκε στη συζήτηση, είναι το ομόφωνο αίτημά τους να αφαιρεθούν τα τουριστικά γραφεία από την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012, που τους δίνει τη δυνατότητα να εκμισθώνουν ΕΙΧ αυτοκίνητα με οδηγό. Η εκμίσθωση οχημάτων δεν υπάγεται στο έργο των τουριστικών γραφείων και, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης της διάταξης αυτής, μόνο προβλήματα έχει φέρει στον κλάδο και διαρκείς αντιπαραθέσεις με την αστυνομία και με άλλους επαγγελματίες οδικών μεταφορών. Το μόνο έργο για το οποίο πρέπει τα τουριστικά γραφεία να διαθέτουν και να λειτουργούν ΕΙΧ αυτοκίνητα είναι οι μεταφορές με voucher των πελατών των οργανωμένων ταξιδιών τους. Αυτό έχει προβλεφθεί και έχει οριοθετηθεί στη σχετική νομοθεσία (περίπτωση 5Α της υποπαραγράφου Η.2. του Ν. 4093/2012). Επισημαίνεται δε ότι τα συγκεκριμένα ΕΙΧ οχήματα των τουριστικών γραφείων θα πρέπει να λειτουργούν με την ίδια λογική και με τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν και για εκείνα των καταλυμάτων (περίπτωση 5 της ως άνω διάταξης), καθόσον το έργο τους προσιδιάζει. Ο,τιδήποτε άλλο είναι εσφαλμένο και μόνο πηγή προβλημάτων και επιβολής παράλογων προστίμων.

Η επαφή και η συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών θα συνεχιστεί, με στόχο την οριστική επίλυση όλων των εκκρεμών θεμάτων.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι: Λύσανδρος Τσιλίδης (Πρόεδρος FedHATTA), Νικόλας Κελαϊδίτης (Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ), Γεωργία Καραστάθη (Δικηγόρος – Νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων Κεντρικής Ελλάδας), Θάνος Γεωργόπουλος (Εκπρόσωπος Τουριστικών Γραφείων Τουριστικών Λεωφορείων Ανοικτού Τύπου), Νεκτάριος Κατσιγιάννης (Μέλος ΗΑΤΤΑ), Στράτος Μαγκουσάκης (Πρόεδρος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης) και Δημήτρης Πετρόπουλος  (Πρόεδρος Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων Παροναξίας).

Previous Article Τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων Ομοσπονδιών και Ενώσεων τουριστικών γραφείων ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων
Next Article Λύση για τα επιδόματα των εργαζομένων και έκκληση για δίκαιη αντιμετώπιση του τουριστικού κλάδου

RELATED ARTICLES