Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει προκηρύξει τους ακόλουθους συνοπτικούς διαγωνισμούς που αφορούν τις μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών και των παιδιών αυτών:

1. «Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του Ε.Π.  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»
με ΑΔΑ:  7Τ36465ΧΘΕ-ΓΕΛ/22.11.2018.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 05/12/18 ώρα 15:00

2. «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών  αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας» με κωδικό ΟΠΣ  5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»   
με ΑΔΑ: Ψ7Υ4465ΧΘΕ-Π6Β/23.11.2018.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: 04/12/18 ώρα 15:00

3. «Μετακινήσεις Yπηκόων Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών αυτών εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου του Ε.Π.Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020»
Προθεσμία
υποβολής προσφορών: 03/12/18 ώρα 15:00

Previous Article Τα αρχαία Θέατρα της Ηπείρου και το ΔΙΑΖΩΜΑ, στο πρόγραμμα της FedHATTA
Next Article Λ. Τσιλίδης: "Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο τουρισμού στην Α. Μεσόγειο"

RELATED ARTICLES