ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΗΑΤΤΑ (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων) είναι μέλος της ECTAA και, ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, κοινοποιεί το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.


Οι εκπρόσωποι των τουριστικών γραφείων και των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να αντλήσουν διδάγματα από την πανδημία του COVID και τις προηγούμενες κρίσεις, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην υπέρβαση των σημερινών αβέβαιων καιρών, και παρουσίασαν προτάσεις για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει αυτόν τον τομέα.

Το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου, η ευρωπαϊκή ταξιδιωτική βιομηχανία συναντήθηκε για μία εκδήλωση στις Βρυξέλλες, μετά από πρόσκληση της ECTAA (του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων και Διοργανωτών Οργανωμένων Ταξιδιών) και της DRV (του Γερμανικού  Ταξιδιωτικού Συνδέσμου). Σε μία περίοδο όπου επικρατεί αβεβαιότητα, ο ταξιδιωτικός τομέας πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μεγάλες προκλήσεις. Ένας απολογισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν και των λύσεων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 είναι, ασφαλώς, ουσιαστικός σήμερα.

Ο István Ujhelyi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, και η Dr. Ute Dallmayer, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Lufthansa City Centre Niederrhein, παρουσίασαν, μαζί με τον Frank Oostdam, Πρόεδρο της ECTAA, και τον Dirk Inger, Διευθύνοντα Σύμβουλο της DRV, τις απόψεις τους για διάφορα θέματα, όπως τη μη επιστροφή χρημάτων από προμηθευτές, τις ξαφνικές αλλαγές στις ταξιδιωτικές συστάσεις, καθώς και την πρακτική δυσαρμονία ορισμένων νομικών υποχρεώσεων. Αντάλλαξαν επίσης απόψεις με το ακροατήριο για τους καλύτερους τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, η οποία είναι υψίστης σημασίας για τις ταξιδιωτικές εταιρείες και τους καταναλωτές.

Είπε ο Frank Oostdam, Πρόεδρος της ECTAA: «Μια ευρύτερη, πιο προσιτή προστασία κατά της αφερεγγυότητας, που να εφαρμόζεται στους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών, η βελτίωση στις επιστροφές χρημάτων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, ένα ευέλικτο πεδίο εφαρμογής και ειδικά μέτρα για περιπτώσεις κρίσεων, είναι όλα ζητήματα που αξίζουν να αντιμετωπιστούν τάχιστα. Ωστόσο, μία αναθεώρηση της Οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια από μόνη της θα ήταν ανούσια και επιζήμια για τις ΜΜΕ χωρίς παράλληλη αναθεώρηση των κανονισμών για τους επιβάτες». Υπογράμμισε περαιτέρω: «Όταν η Επιτροπή θέτει το θέμα των προπληρωμών, πρέπει να εξετάσει όλες οι πτυχές του ζητήματος: για παράδειγμα, εάν οι πελάτες δεν προβούν σε πλήρη προπληρωμή, οι προμηθευτές δεν μπορούν να πληρωθούν εξ ολοκλήρου από τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών πριν από την παροχή της υπηρεσίας».

Ο Dirk Inger, Διευθύνων Σύμβουλος της DRV, δήλωσε: «Πάνω απ’ όλα, το θέμα είναι επίσης ο θεμιτός ανταγωνισμός. Τα πακέτα διακοπών δεν είναι ανταγωνιστικά μόνο μεταξύ τους. Οι πελάτες τα συγκρίνουν και με μεμονωμένες υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται σε πολύ χαμηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών». Και πρόσθεσε: «Οι απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών δεν πρέπει να αυξηθούν περισσότερο στην ήδη πολύ φιλική προς τον καταναλωτή αγορά των οργανωμένων ταξιδιών.» Διαφορετικά, είπε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκύψει λιγότερη προστασία των καταναλωτών στο τέλος. Και τότε ακριβώς είναι που οι πελάτες με ευαισθησία στις τιμές στρέφονται όλο και περισσότερο προς τις λιγότερο προστατευμένες μεμονωμένες υπηρεσίες. «Αυτό δεν θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε αναθεώρησης».

………………

Για την  ECTAA

Η ECTAA εκπροσωπεί περίπου 70.000 ταξιδιωτικούς πράκτορες και διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών στην Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και πωλούν υπηρεσίες μεταφοράς, διαμονής, αναψυχής και άλλες, καθώς και συνδυασμένα προϊόντα, σε πελάτες αναψυχής και επαγγελματίες.

Previous Article Ελληνικό ιστορικό λεωφορείο, η καινοτόμα υπηρεσία που θα εμπλουτίσει τον Ελληνικό τουρισμό
Next Article Ενεργές /Αναμενόμενες Επιχορηγήσεις /Επιδοτήσεις 2021-2027

RELATED ARTICLES