ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ Β 2369) περιέχονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.

Χωρίς αλλαγές από τα σήμερα ισχύοντα.

Previous Article Ο ΗΑΤΤΑ ανοίγει τον ευρωπαϊκό διάλογο για πιο αξιόπιστα και αειφόρα ταξιδιωτικά πακέτα
Next Article Re-Ally Tourism: The Hellenic and European Travel Agents Initiative

RELATED ARTICLES