ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 για το χρονικό διάστημα 2/8-9/8/2021

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48487/30.07.2021 (ΦΕΚ Β 3481) προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τα μέχρι τώρα ισχύοντα


 

Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού Τομέα – Έλεγχοι (Τροποποιήσεις προηγούμενης Κ.Υ.Α.)

Η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/31.07.2021 (ΦΕΚ Β 3493) τροποποιεί την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/26.5.2021 Κ.Υ.Α. «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), ως προς το ότι, πλέον, αν εργαζόμενος/η προσέλθει στον χώρο εργασίας, ενώ δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR test) ή ενώ έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσματος, και παράσχει την εργασία του/της, επιβάλλεται και σε  αυτόν/η πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Στην ίδια Κ.Υ.Α. προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την διανομή των δωρεάν selftests τόσο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που τα δικαιούνται όσο και στους μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που επιθυμούν να τα λάβουν.

Previous Article Συνέχιση διεκδίκησης για τη στήριξη του κλάδου
Next Article Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Ποταμιάνο

RELATED ARTICLES