Σας κοινοποιούμε τον Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», o οποίος δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θα τον βρείτε ΕΔΩ.

Previous Article Νέα πρωτοβουλία FedHATTA: Προώθηση πακέτων των ελληνικών τ. γραφείων στην Κύπρο
Next Article Παρέμβαση FedHATTA για διατάξεις του νέου Νόμου 4690/2020

RELATED ARTICLES