Δεκτά και στην ελληνική γλώσσα τα πιστοποιητικά για τον Covid-19,
για την είσοδο στη χώρα

Σε συνέχεια σχετικής διαμαρτυρίας της FedHATTA, στην οποία δόθηκε απάντηση από το Γραφείο του Υπουργού Τουρισμού, με αφορμή το πρόβλημα που προέκυψε με ταξιδιώτες από την Κύπρο, στους οποίους οι ελεγκτικές αρχές αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα μας επειδή τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους για τον Covid-19 ήταν στην ελληνική γλώσσα, με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32216/25.05.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2148) γίνεται αποδεκτή και η ελληνική γλώσσα για τα κάθε είδους πιστοποιητικά (εμβολιασμού, αποτελεσμάτων ελέγχων, νόσησης) για τον Covid-19, για την είσοδο οποιουδήποτε ταξιδιώτη στη χώρα μας.

Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου για τον μήνα Μάιο 2021

Με την υπ’ αρ. Α.1114/25.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2149) προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2021.

Previous Article Χρηματοδότηση  Τουριστικών Γραφείων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων
Next Article Παρέμβαση FedHATTA στο υπ. Τουρισμού για το πρόβλημα με τα πιστοποιητικά στα ταξίδια από Κύπρο

RELATED ARTICLES