ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Tην έντονη διαμαρτυρία της για τον αποκλεισμό, ουσιαστικά, των περισσότερων ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό (των mini van, δηλαδή) των τουριστικών γραφείων από την δυνατότητα εξαίρεσης από τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α. σχετικά με την εκ περιτροπής κυκλοφορία εντός του δακτυλίου της Αθήνας για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 22 Ιουλίου 2022, εξέφρασε η Ομοσπονδία FedHATTA με επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Σύμφωνα με την εν λόγω Κ.Υ.Α., εξαιρούνται από την γενικότερη ρύθμιση και μπορούν να κυκλοφορούν καθημερινά στον δακτύλιο «τα αυτοκίνητα EURO 6 εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120 g/km».

Τα συγκεκριμένα mini van των τουριστικών γραφείων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς των πελατών των τελευταίων στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών τους, αγοράστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου που διέπει τη λειτουργία τους μέχρι και αυτή τη στιγμή (περίπτωση 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012) και, σύμφωνα με αυτές, μπορούν να «εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών». Κανείς δεν γνώριζε όταν τα αγόραζε ότι κάποια στιγμή, εντελώς ξαφνικά, δεν θα μπορούσαν πλέον να κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας με βάση κάποια άλλη αιφνίδια νομοθετική διάταξη.

Με δεδομένο ότι εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς στην Αθήνα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα ταξί, πολλά από αυτά πολύ περισσότερο ρυπογόνα από τα συγκεκριμένα οχήματα των τουριστικών γραφείων, και ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι εντελώς αιφνιδιαστική -και άδικα «τιμωρητική»- για τα τουριστικά γραφεία, καθώς δεν είναι εφικτό οι επισκέπτες της πρωτεύουσας να εξυπηρετούνται μόνο μέρα παρά μέρα για τις μετακινήσεις τους, η FedHATTA ζητεί την άμεση αναπροσαρμογή της ως άνω Κ.Υ.Α., ώστε να περιλάβει ρητά στα εξαιρούμενα από τις διατάξεις της οχήματα και όλα τα συγκεκριμένα ΕΙΧ αυτοκίνητα με οδηγό (mini van) των τουριστικών γραφείων.

Previous Article Η Ιορδανία ιδανικός προορισμός για Έλληνες με  ενδιαφέρον για θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό
Next Article Συνέδριο DRV στη Μεσσηνία: Σημαντικά τα αποτελέσματα του 71ου συνεδρίου της Γερμανικής Ένωσης στη χώρα μας

RELATED ARTICLES