ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για την ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε:

  1. την Εγκύκλιο υπ’ αρ. πρωτ. 17518/17.11.2020 του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των Δ.Χ.Τ.Λ. για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου 2020
  2. την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.
Previous Article Τηλεδιάσκεψη με τον Χ. Θεοχάρη για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών γραφείων
Next Article Τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων Ομοσπονδιών και Ενώσεων τουριστικών γραφείων ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων

RELATED ARTICLES