Σε συνέχεια ερωτήματος της FedHATTA  προς το Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης προσωπικού όσων επιχειρήσεων κάνουν χρήση του μέτρου αναστολών  συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λάβαμε σχετική απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη επιστήσει την προσοχή στο Υπουργείο Εργασίας για το θέμα  των ετήσιων αδειών των εργαζομένων  που βρίσκονται σε αναστολή, καθώς και των επιδομάτων αδείας  και των αποζημιώσεων μη ληφθείσας αδείας του 2020, τα οποία πρέπει να δοθούν μέχρι 30/06/2021, ενώ υπάρχει σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στις επιχειρήσεις μας μετά από πάνω από ένα χρόνο απραξίας. Παράλληλα  υπάρχουν οι άδειες του 2021 και  η τουριστική περίοδος του 2021 δεν έχει καν ξεκινήσει ενώ τα τουριστικά γραφεία, δεν μπορούν να στερηθούν τους εργαζόμενούς τους για 2 μήνες μέσα στο 2021.

Έχουμε ζητήσει να υπάρξει μέριμνα:

  • είτε να παραταθούν οι ετήσιες άδειες και το επίδομα αδείας του 2020 μέχρι 31/12/2021 και τα αντίστοιχα του 2021 μέχρι τέλους 2022, χρονιά στην οποία ελπίζουμε να έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα,
  • είτε να υπάρξει μέριμνα να καλυφθούν από το Κράτος το επίδομα αδείας του 2020 και την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας του 2020 των υπαλλήλων που ήταν/είναι σε αναστολή.

Θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις.

Previous Article Ανάγκη άμεσης έκδοσης αναλυτικών και επικαιροποιημένων πρωτοκόλλων για τον τουρισμό και τα ταξίδια
Next Article Νέα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που ισχύουν από τις 14 μέχρι τις 24/05/2021

RELATED ARTICLES