ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης για υγιή επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού – Η πρόταση της Ομοσπονδίας

Με επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, FedHATTA, επαναφέρει το αίτημά της για την οικονομική στήριξη των τουριστικών γραφείων με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις από την Πολιτεία ανάλογες των απωλειών που έχουν υποστεί λόγω των αποτελεσμάτων της πανδημίας, που αποτελεί πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας από την αρχή της πανδημίας.

Τα τουριστικά γραφεία, ο κλάδος που έχει πληγεί περισσότερο παγκοσμίως σε αυτή την πρωτόγνωρη καταστροφική συγκυρία, παραμένουν και θα παραμείνουν για καιρό με μηδενικό έργο και μηδενικές εισπράξεις, αντιμετωπίζοντας ρεαλιστικό κίνδυνο επιβίωσης.

Πολλές άλλες χώρες, και αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία των τουριστικών γραφείων-διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών για τον τουρισμό και την οικονομία τους, έχουν ήδη στηρίξει τις επιχειρήσεις του κλάδου με ουσιαστικό τρόπο, αξιοποιώντας διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης.
Η FedHATTA ζητά τη λήψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών και από την ελληνική Πολιτεία, και πιο συγκεκριμένα την ένταξη των τουριστικών γραφείων σε μηχανισμό ενίσχυσης, με τα εξής κριτήρια:

  1. την οικονομική ζημία που θα έχουν υποστεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Μαΐου 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.
  2. η απώλεια θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% του σχετικού κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρονιάς,
  3. η ενίσχυση θα πρέπει να αφορά τους ΚΑΔ του κλάδου.

Σημειώνουμε ότι η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών γραφείων, τα οποία στην πραγματικότητα δεν λειτούργησαν καθόλου αυτή τη χρονιά, είναι τραγική και αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει τουλάχιστον μέχρι τον Μάιο του 2021. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή είναι πρωτόγνωρη, καθώς οι άλλοι κλάδοι που έχουν πληγεί από την πανδημία έχουν δραστηριοποιηθεί με κάποιον τρόπο, κάτι που όμως δεν είναι εφικτό για τα τουριστικά γραφεία, λόγω της φύσης του έργου τους.

Από τους δικαιούχους:
Όσοι έχουν κύκλο εργασιών 0 – 1 εκ. ευρώ, η πρότασή μας είναι να λάβουν το 20% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν. Αντίστοιχα, για κύκλο εργασιών:

  • 1 – 5 εκ. ευρώ το 15%,
  • 5 – 50 εκ. ευρώ το 10% και
  • άνω των 50 εκ. ευρώ το 5%

Τα διάφορα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την Πολιτεία, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν πιο πολύ τους εργαζόμενους, δεν βοηθούν ουσιαστικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, να παραμείνουν ανοιχτές.

Υπάρχουν τουριστικά γραφεία-οικογενειακές επιχειρήσεις τις οποίες λειτουργούν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους, ως εταίροι, οι οποίοι δεν είναι δηλωμένοι ως εργαζόμενοι, και δεν έχουν άλλους εργαζόμενους. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα εργαλείο χρηματοδότησης και δεν έχουν λάβει καμία στήριξη μέχρι σήμερα, εκτός από την αποζημίωση ειδικού σκοπού δύο φορές, την οποία όμως έλαβε ο ένας μόνο από τους εταίρους.

Ένας αριθμός τουριστικών γραφείων έχει επωφεληθεί από άλλα εργαλεία χρηματοδότησης (όπως οι επιστρεπτέες προκαταβολές κλπ.). Εκτός όμως από το γεγονός ότι αυτά αφορούν ποσά που, στο μεγαλύτερο μέρος τους, συνιστούν στην πραγματικότητα δάνειο, αφού πρέπει να επιστραφούν κάποια στιγμή, είναι πολλά τα τουριστικά γραφεία που δεν έχει καταστεί εφικτό να επωφεληθούν ούτε από τέτοιας μορφής χρηματοδότηση και είναι ανάγκη να μπορέσουν και αυτά να λάβουν την απαιτούμενη στήριξη για να παραμείνουν ανοιχτά και να συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι την πραγματική επανεκκίνηση του τουρισμού.

Τα καταβαλλόμενα ποσά θα υπάγονται, προφανώς, στον κανόνα του de minimis, επομένως δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 800.000 ευρώ. Υπάρχει, όμως, πανευρωπαϊκό αίτημα για την επέκταση του ανώτερου επιτρεπτού ποσού στα 3 εκ. ευρώ, λόγω του Covid-19, το οποίο υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό και στη χώρα μας, ειδικά όσον αφορά τις καταβολές αυτής της τόσο δύσκολης και ιδιαίτερης περιόδου. Το αυξημένο ποσό θα αφορά μόνο πάγιες και λειτουργικές δαπάνες των τουριστικών γραφείων. Αν αυτή η πρόταση γίνει δεκτή, θα πρέπει να ικανοποιηθούν περαιτέρω όσες επιχειρήσεις θα δικαιούνται μεγαλύτερα ποσά.

Ζητάμε να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η περίπτωση των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με άλλες, ομίλων επιχειρήσεων απολύτως υγιών και με σοβαρή παρουσία στην αγορά, με πάνω από 150 ή 200 εργαζόμενους, οι οποίοι αδικούνται στην προκειμένη περίπτωση λόγω της συγκεκριμένης σύνδεσης και δεν μπορούν να στηρίξουν όλες τις επιχειρήσεις τους.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των συγκεκριμένων ΚΑΔ στη χώρα μας, από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018, υπολογίζεται σε 2,8 δισ. ευρώ. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών για τα αεροπορικά εισιτήρια και την ακτοπλοΐα, που επίσης διακινούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους μέσω των τουριστικών γραφείων, ήταν το 2019 αντίστοιχα 1,7 δισ. και 0,8 δισ. ευρώ. Τα ποσά που θα εγκριθούν, κατά συνέπεια, θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέψουν στον κλάδο και σε κάθε μία από τις επιχειρήσεις του ξεχωριστά να επιβιώσουν.

Πρόκειται για μία σημαντική βοήθεια, με ποσό μη επιστρεπτέο, για έναν κλάδο που δοκιμάστηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται σε εξαιρετικό βαθμό από την πανδημία. Στη χώρα μας ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% του συνολικού ΑΕΠ. Πώς είναι δυνατόν ακόμη να μην έχει λάβει την σοβαρή στήριξη που τόσο έχει ανάγκη, για να εξακολουθήσει να υπάρχει;

Τα παραδείγματα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών μας δείχνουν ότι πρόκειται για κάτι απόλυτα εφικτό.

Ζητάμε λοιπόν, για μία ακόμη φορά, να μελετηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία πολύ σοβαρά το ζήτημα και να αποφασιστούν κατάλληλα μέτρα στήριξης και για τα τουριστικά γραφεία της χώρας μας. Αν αυτό δεν συμβεί εγκαίρως, δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, όταν ανοίξει επιτέλους και πάλι ο τουρισμός, να μην υπάρχουν πλέον αρκετά τουριστικά γραφεία για να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση και όλες τις πτυχές της.

Previous Article Συνάντηση FedHATTA με την Τομεάρχη Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Νοτοπούλου
Next Article FedHATTA / HATTA: Τιμητική βράβευση του γ.γ. του ΕΟΤ, Δ. Φραγκάκη, για τη συμβολή του στην επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού

RELATED ARTICLES