ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ / Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

Όπως είναι γνωστό το θεσμικό πλαίσιο διοργάνωσης και πραγματοποίησης σχολικών εκδρομών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διέπεται από την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 (ΦΕΚ Β 2769/02.12.2001).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 3, οι σχολικές εκδρομές πραγματοποιούνται «κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου….»
Όμως λόγω των τελευταίων γεγονότων με την επ αόριστον παράταση της απεργίας της ΠΝΟ (Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας) πολλά σχολεία της Ελλάδας που είχαν προγραμματίσει εκδρομές στα νησιά και κυρίως στην Κρήτη αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα τόσο με τη μεταφορά τους όσο και με τον εγκλωβισμό μαθητών, μεσούσης της περιόδου των σχολικών εκδρομών.

Τα σχολεία που δεν αναχώρησαν για τους προορισμούς τους, λόγω της απεργίας, δεν μπορούν να μετακινηθούν εντός του χρονικού πλαισίου εκτέλεσης των εκδρομών που ορίζει η υπουργική απόφαση, δηλαδή έως τις 18/12, λόγω διαθεσιμότητας των καραβιών και των ξενοδοχείων.

Για το λόγω αυτό, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας έτσι ώστε να διευρυνθεί το χρονικό διάστημα των εκδρομών, εκτάκτως για κατ΄ελάχιστον 3 ημέρες (τουλάχιστον έως 21 Δεκεμβρίου) προκειμένου αφενός να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια οι οργανωμένες σχολικές εκδρομές, εφ’ ετέρου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για την ολοκλήρωση των εκδρομών.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις άμεσες ενέργειές σας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.

Previous Article Απεργία ΠΝΟ και Σχολικές Εκδρομές
Next Article 50 κορυφαίοι τουριστικοί πράκτορες του Ισραήλ στη Βόρεια Ελλάδα

RELATED ARTICLES