ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υποδομών και Μεταφορών

Η πανδημία του Covid-19 και οι συνέπειές της προκάλεσαν τη συσσώρευση μεγάλων προβλημάτων για τα τουριστικά γραφεία, έναν αναμφίβολα σφόδρα πληττόμενο κλάδο παγκοσμίως, ο οποίος μετρά και αυτός έναν ολόκληρο χρόνο ουσιαστικά χωρίς κύκλο εργασιών και εισόδημα.
Είναι πράγματι άξιο απορίας με ποιο σκεπτικό, για έναν τομέα με τεράστια συμβολή στο τουριστικό γίγνεσθαι,όπως τα τουριστικά γραφεία,να μην έχει ληφθεί μέχρι σήμεραιδιαίτερη μέριμνα σεεπίπεδο νομοθετικών ενεργειών κάτω από το πρίσμα τηςδίκαιης μεταχείρισης όλων των επαγγελματιών. Τα τουριστικά γραφεία υφίστανται την αδικαιολόγητη κρατική εμμονή της Κυβέρνησης της Ν.Δ., της μη ένταξής τους στις ρυθμίσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των τουριστικών επιχειρήσεων δωδεκάμηνης λειτουργίας, και της εξαίρεσής τους από την επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικώνεισφορών.
Είναι επίσης άξιο απορίας γιατί τα τουριστικά γραφεία αποκλείστηκαν ως πάροχοιαπό το πρόγραμμα κοινωνικού του ΟΑΕΔ, καθώς και από κάθε αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, απ’ όπου και αν προέρχεται.
Η κυβερνητική ολιγωρία δεν εντοπίζεται μονάχα σε ζητήματα που για τη διευθέτησή τους απαιτείται μεγαλύτερη παροχή δημοσίων πόρων, αλλά παρατηρείται και σε αιτήματα του κλάδου που δεν απαιτούν οικονομικές ενισχύσεις για την επίλυσή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της λειτουργίας του ασφαλιστικού ταμείου ΕΦΚΑ/ Λειτουργία Β΄Περ/κής Δ/νσης Μη Μισθωτών-τ.ΤΑΝΤΠ ΟΑΕΕ,από το οποίο είναι ουσιαστικά ανέφικτη η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Πρόκειται για ένα ταμείο υποστελεχωμένο που «εξυπηρετεί» όλη την Ελλάδα και το οποίοβρίσκεται σε διαδικασία εκ νέου μεταστέγασης. Εξαιτίας της αποδιοργάνωσής του και της τεράστιας καθυστέρησης που υπάρχει στην καταχώριση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων, οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να επωφεληθούν των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα ένα απλό αίτημα να χρειάζεται μήνες για να διεκπεραιωθεί, η χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας να είναι ένας γολγοθάς, και η εγγραφή των νέων ασφαλισμένων μια οδύσσεια. Ειδικά για την αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει παράταση της προθεσμίας για την ένταξη στον Ν. 4611/2019 ΦΕΚ 73 Α «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, …» ώστε οι ασφαλισμένοι να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις παλιές οφειλές, τις οποίες δεν γνώριζαν εξαιτίας του ότι εκκρεμεί η εκκαθάριση στα αρχεία προ του 2016.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν τα τουριστικά γραφεία και στην άσκηση του τουριστικού τους έργου. Αν και επί ημερών Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την νομοθεσία που προωθήσαμε διαχωρίσαμε το έργο των τουριστικών γραφείων από αυτό των ΚΤΕΛ, δίνοντας την δυνατότητα στα ΚΤΕΛ να ιδρύουν τουριστικά γραφεία, ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις αστικών και υπεραστικών μεταφορών, και να εκτελούν μέσω αυτών και μόνο οποιοδήποτε τουριστικό έργο, παρουσιάζονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου, με συνέπεια τα τουριστικά γραφεία – ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων να μην μπορούν να αντέξουν άλλο των στρεβλό ανταγωνισμό και την υφαρπαγή έργου, και οι πρακτικές αυτού του είδους απειλούν την ίδια την ύπαρξή τους πόσο μάλλον κάτω από τις ήδη επιβαρυμένες συνθήκες λόγω πανδημίας.

Επειδή,είναι άδικη η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να εξαιρέσει από τα μέτρα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορώντα τουριστικά γραφεία, ζήτημα το οποίο αναδείξαμε με σχετική μας ερώτηση στις 30-11-2020 προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού με θέμα «Αδικαιολόγητη εξαίρεση των εργαζομένων και επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων από τα μέτρα επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και αποδοχών / επιδομάτων αδείας».

Επειδή, η Κυβέρνηση εξακολουθεί την κατάφωρη αδικία εις βάρος των τουριστικών γραφείων (των διοργανωτών εκδρομών, ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων) που παρουσιάζουν πτώση τζίρου πλέον του 90% σε σχέση με το 2019, και επομένως είναι επιτακτικά αναγκαίο να ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεωνόπως αυτών των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Επειδή, είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικό τρόπο η υφαρπαγή του τουριστικού έργου.

Επειδή,δεν είναι δυνατό, ιδιαίτερα από μία Κυβέρνηση, η οποίακουνάει το λάβαρο μιας νέας ψηφιακής εποχής, να μην υπάρχει δυνατότητα ασφαλιστικής ικανότητας για περίθαλψη.

Επειδή, δεν είναι δυνατό να μην μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19» που υλοποιείται μέσω των Περιφερειών, εξαιτίας της έλλειψης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επειδή, η συνεισφορά των τουριστικών γραφείων-ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών στη διακίνηση του τουρισμού θεωρείται αναντικατάστατη.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Έχετε συμπεριλάβει ως δικαιούχους σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και στήριξης τα τουριστικά γραφεία με ΚΑΔ 7911 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και ΚΑΔ 7912 (δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών); Αν ναι σε ποια από αυτά , και σε τι ύψος ανέρχονται οι ενισχύσεις που έχουν δοθεί;

2. Σκοπεύετε να εντάξετε τα τουριστικά γραφεία στην ρύθμιση του άρθρου 123 Α του Ν 4714/2020, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους Ν. 4745/2020 και 4778/2021, άρθρα 69 και 37 αντίστοιχα;

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα τα προβλήματα λειτουργίας και να συμβάλλετε στην πιο άρτια επιχειρησιακή δομή του ΕΦΚΑ μέσω της λειτουργίας της Β’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών (τέως ΤΑΝΤΠ ΟΑΕΕ);

4. Σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στα προγράμματα εσωτερικού τουρισμού και τα τουριστικά γραφεία, ώστε αυτό να αποτελέσει μέσο στήριξής τους και κίνητρο για την διατήρηση των θέσεων εργασίας;

5. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να ενισχύσετε τον πλήρη διαχωρισμό του έργου που εκτελείται μεταξύ ΚΤΕΛ και τουριστικών λεωφορείων και να καταστείλετε κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό την υφαρπαγή του τουριστικού έργου;
Οι ερωτώντες βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αυγέρη Δώρα

Βαρδάκης Σωκράτης

ΒέτταΚαλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κωσταντίνος

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Μανόλης

Καλαματιανός Διονύσης

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κατρούγκαλος Γιώργος

Κάτσης Μάριος

Κουρουπλής Παναγιώτης

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπαλάφας Γιάννης

Μπάρκας Κώστας

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραϊτης Θάνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Πάνος

Σκουρολιάκος Πάνος

Σπίρτζης Χρήστος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Ψυχογιός Γιώργος

Previous Article Τροποποίηση μέτρων για την είσοδο στη χώρα
Next Article Μεγάλη ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στην ακτοπλοϊα

RELATED ARTICLES