ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτη. 

    Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 7078/323/02.03.2021(ΦΕΚ Β 819) καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που υπάγονται στη ρύθμιση, για τις οποίες παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 28/2/2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

  • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021. 

    Με την υπ’ αρ. οικ. 9500/322/02.03.2021 (ΦΕΚ Β 821) ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες και οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Previous Article Ενοίκια Ιανουαρίου / Επιστρεπτέα προκαταβολή Ιανουαρίου
Next Article Προβλήματα με Αναστολές Μαρτίου και «Συνεργασία» Ιαν. - Φεβρ. 2021

RELATED ARTICLES