Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, δύο νέες ΚΥΑ που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο ΦΕΚ:

  1. ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ.4374/131/31.01.2021 (ΦΕΚ Β 345) «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021»: Με αυτήν διατηρείται η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων κατά τον Φεβρουάριο 2021 και για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19, σύμφωνα με τους ΚΑΔ που παραθέτει, εκτός από εκείνες που κλείνουν με εντολή της Πολιτείας.
  2. KΥΑ υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 38/29.01.21 (ΦΕΚ Β 338) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β΄ 236)»: Προβλέπει, κατ’ εξαίρεση, την δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση και οι επιχειρήσεις που δήλωσαν έως την 19η Ιανουαρίου 2021 στοιχεία εσόδων στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Τα Έσοδά μου”, που λειτουργεί για τους σκοπούς της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ, οι οποίες δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος.Προβλέπει επίσης την επιλεξιμότητα, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων του, των επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 5-11-2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V της ΚΥΑ υπ’ αρ. ΓΔΟΥ19/25-1-2021, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5-11-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα V, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5-11-2020.Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται έως 8 Φεβρουαρίου 2021.
Previous Article Τα εμβόλια θα επιτρέψουν σύντομα τα ταξίδια ξανά!
Next Article H FedHATTA αναδεικνύει την επιχειρηματικότητα στον κλάδο

RELATED ARTICLES