Όπως σας έχουμε ενημερώσει από τις 21/10/20, η FedHATTA συνεργάζεται με την ΑΑΔΕ σχετικά με τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, και συντονίζει / συγκεντρώνει τα θέματα του συνόλου του κλάδου μας, προκειμένου να  καταφέρουμε να περάσουμε στην νέα εποχή των ηλεκτρονικών βιβλίων με όσο το δυνατό πιο ομαλή προσαρμογή.

Έχει συσταθεί άτυπη ομάδα εργασίας FedHATTA και ΑΑΔΕ αποτελούμενη από οικονομικούς συμβούλους, φοροτεχνικούς και λογιστές που καλύπτουν το σύνολο του φάσματος των τουριστικών υπηρεσιών μας  (εισερχόμενο, εξερχόμενο, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, συνέδρια, ειδικές μορφές τουρισμού, κρουαζιέρα κλπ).  Στην 1η φάση οι συζητήσεις αφορούσαν τα αεροπορικά εισιτήρια και συμμετείχαν, εκτός από εκπρόσωπους της FedAHATTA  και της ΑΑΔΕ, εκπρόσωποι της ΙΑΤΑ, της Aegean Airlines, της Panasoft, και βέβαια ειδικοί φοροτεχνικοί των ξένων αεροπορικών και των GSAs.

Βρισκόμαστε ήδη στην 3η φάση της συνεργασίας μας με την ΑΑΔΕ και η μεταξύ μας συνεργασία συνεχίζεται για  όλα τα θέματα που αφορούν τα γραφεία ταξιδίων, ανά κατηγορία δραστηριοτήτων  , δεδομένου ότι ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, όπως γνωρίζετε, έχει πολλές ιδιαιτερότητες και οι δραστηριότητες του πολύ μεγάλο εύρος. Επομένως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά θέματα προς συζήτηση και επίλυση εν όψει της λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας ( πχ ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, παροχή υπηρεσιών σε διαφορετικό τόπο από την πώληση των υπηρεσιών, σύνθεση πολλών διαφορετικών υπηρεσιών κλπ).

Παρακαλούμε, εφόσον προκύπτουν προβλήματα να μας ενημερώνετε για να δρομολογούμε συντονισμένα την επίλυσή τους.

Previous Article Αίτημα για παράταση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» μέχρι το τέλος του 2021
Next Article Θέσεις και απόψεις επί των εξελίξεων στον τουρισμό

RELATED ARTICLES