ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στην ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 περιλήφθηκαν τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Η  ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 (ΦΕΚ Β’ 3/04.01.22) τροποποίησε την πιο πάνω απόφαση ειδικά όσον αφορά:
α) την έκδοση των πιστοποιητικών νόσησης πλήρως εμβολιασμένων και
β) την απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 όπου για να θεωρηθεί νόμιμη, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Previous Article Ανακοινώσεις Μέτρων Προστασίας & Στήριξης
Next Article Επιτακτική ανάγκη για μέτρα στήριξης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων

RELATED ARTICLES