ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κ.Υ.Α. για επιδότηση τουριστικών γραφείων που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 87618/07.11.2020 Κ.Υ.Α. σχετικά με την επιδότηση, μεταξύ άλλων, και των τουριστικών γραφείων που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των οχημάτων τους κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Κ.Υ.Α. για περιορισμούς στην είσοδο και έξοδο ταξιδιωτών στην Ελλάδα

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/08.11.2020 Κ.Υ.Α. «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της
Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

K.Y.A. για απαγόρευση εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε. και Σένγκεν (και ορισμένων άλλων εξαιρέσεων)

Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71352/07/11/2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από τις 9.11.2020 έως και τις 30.11.2020.»

Previous Article ΦΕΚ για τη ρύθμιση του Lockdown
Next Article Covid-19: Παράταση καταβολής ΦΠΑ

RELATED ARTICLES