ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161/22.08.20, η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο:  «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς  αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των  πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.»

Για την ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τα σημαντικότερα άρθρα που μας αφορούν:

Άρθρο 1: Παρά τις έντονες προσπάθειες της Ομοσπονδίας, δυστυχώς στη νέα ΠΝΠ δεν προβλέφθηκε η αξιοποίηση του στόλου των τουριστικών λεωφορείων για τις έκτακτες ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών που έχουν προκύψει από την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΜΜΜ,

Άρθρο 7: Προς όφελος του κλάδου μας όμως, προβλέφθηκε η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του 2020 σε σχέση με αυτόν του α’ εξαμήνου του 2019.

Άρθρο 8: Παράλληλα, στην ίδια ΠΝΠ, προβλέπεται ότι ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Previous Article Αξιοποίηση των τουριστικών λεωφορείων για την αποσυμφόρηση των ΜΜΜ
Next Article COVID-19: Εργασιακά και διαδικασία αναστολής αξιογράφων

RELATED ARTICLES