ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμως  ο χρόνος περνά, τόσο και πυκνότερα γίνονται τα ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας των εργαζομένων και του επιδόματος αδείας τους.

Ζητήσαμε επομένως την άμεση έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων για τα παραπάνω θέματα, προκειμένου ούτε οι επιχειρήσεις να παρανομήσουν, αλλά και ούτε να αναγκαστούν να επωμισθούν με κόστη που δεν μπορούν να σηκώσουν.

Τονίσαμε επίσης ότι σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια και επίδομα αδείας, οι επιχειρήσεις του κλάδου μας αδυνατούν να το καταβάλουν και συνεπώς ζητήσαμε  την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του επιδόματος άδειας, αποδοχών αδείας και του αναλογούντος Δώρου Χριστουγέννων και των αντίστοιχων εισφορών για το διάστημα που ήταν οι εργαζόμενοι σε αναστολή. Αντίστοιχη κάλυψη πρέπει να προβλεφθεί και για τους εργαζόμενους που μπήκαν στο “Συνεργασία”.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Previous Article Επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το 40% του μισθώματος για τον Σεπτέμβριο 2020
Next Article HATTA - ECTAA : Η Ευρώπη πρέπει άμεσα να υιοθετήσει συντονισμένη πρακτική ταξιδιωτικών περιορισμών και ελέγχων

RELATED ARTICLES