ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της Π.Ν.Π. της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α 68), όσον αφορά τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, θα πρέπει να υποβάλλουν, έως τις 31/03/2020, στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, την υπεύθυνη δήλωση που αφορά τις περιπτώσεις:

α) αυτοί για τους οποίους έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και
β) αυτοί που βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, διαφορετικά αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Previous Article COVID-19: Πληροφορίες για την ένταξη / εφαρμογή των μέτρων στήριξης
Next Article Μαζί για τον Τουρισμό: Μηχανισμός 24/7 από την FedHATTA

RELATED ARTICLES