ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων συναδέλφων για το πρόγραμμα «Συνεργασία» δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις καθώς και το νομικό πλαίσιο. Αναμένονται νέα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων καθώς και επιπλέον διευκρινήσεις  για το Συνεργασία, για τα οποία θα σας κρατάμε ενήμερους.

 • Το πρόγραμμα Συνεργασία αφορά ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις (συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πχ μείωση τζίρου 20%)
 • Διάρκεια ισχύος από 15/06/2020- 15/10/2020
 • Μπορούν να ενταχθούν όσοι εργαζόμενοι εργάζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά στις 30/05/2020, για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού
 • Οι εργοδότες προβαίνουν σε μείωση έως 50% του χρόνου εργασίας των εργαζομένων
 • Η επιχείρηση καταβάλλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στον μειωμένο χρόνο απασχόλησης, και το κράτος καταβάλει το 60% του καθαρού μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζονται. Σε κάθε περίπτωση οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου δεν είναι μικρότερες από τον καθαρό κατώτατο νομοθετημένο μισθό (το κράτος καλύπτει τυχόν διαφορά)
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτονται από το κράτος. Αυτές πρέπει να καλυφθούν από τον εργοδότη υπολογιζόμενες στον αρχικό ονομαστικό μισθό. Όμως:«Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15/6/2020 έως 31/7/2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.» (Ν. 4693/2020, ΦΕΚ Α΄ 116/17-6-2020 άρθρο 16). Υπάρχουν όμως πληροφορίες ότι πρόκειται να επεκταθεί η κάλυψη του 60% των ασφαλιστικών εισφορών από το Κράτος και για επόμενους μήνες
 • Όσοι εργαζόμενοι εντάσσονται στο Συνεργασία δεν μπορούν να απολυθούν και διατηρούν τους ονομαστικούς μισθούς τους για το διάστημα που είναι στον μηχανισμό
 • Οι εργοδότες μπορούν να εντάξουν στο Συνεργασία εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή (η αναστολή όμως λογίζεται ως οριστικά ανακληθείσα)
 • Οι επιχειρήσεις (Ξενοδοχειακές, καταλύματα και τουριστικών λεωφορείων) εποχικής λειτουργίας που έχουν εποχικούς εργαζόμενους (με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης) μπορούν να εντάξουν τους εργαζόμενους αυτούς στο Συνεργασία από την ημερομηνία επαναπρόσληψής τους.
 • «Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.» (Ν.4690/2020 ΑΡΘ.33)
  Οι παραπάνω εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο Συνεργασία και είναι δικαιούχοι έκτακτης αποζημίωσης.
  Όμως, οι εργοδοτικές εισφορές όσων από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως 30/09/20 με μερική απασχόληση καλύπτονται από το Κράτος για το διάστημα από 01/06/20-30/09/20 (αναμένεται διευκρινιστική ΚΥΑ)
Previous Article Συνάντηση της FedHATTA με τον Δήμαρχο Αθηναίων, για το κέντρο της πρωτεύουσας
Next Article Covid-19: Υποχρέωση χρήσης μάσκας από σήμερα 29/07

RELATED ARTICLES