ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας προωθούμε, για ενημέρωσή σας:

1. Τον Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄ 235/26.11.2020) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων».

Παρακαλούμε προσέξτε ιδιαίτερα τα άρθρα:

Άρθρο 31 : Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζομένου
Άρθρο 32 : Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης
Άρθρο 33 : Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Άρθρο 34 : Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και παράταση προσωρινού διακανονισμού
Άρθρο 36 : Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
Άρθρο 39 : Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας
Άρθρο 40 : Απλούστευση διαδικασιών χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας σε προσωπικές εταιρείες
Άρθρο 68 : Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες για τον μήνα Νοέμβριο
Άρθρο 69 : Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή
Άρθρο 71 : Καταβολή δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019.

2. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 48713/1232/26.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5246) σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Previous Article Όταν τα αιτήματα είναι δίκαια, η Πολιτεία ανταποκρίνεται!
Next Article Τηλεδιάσκεψη ΗΑΤΤΑ - ECTAA - FedHATTA για τις προοπτικές του ευρωπαϊκού και ελληνικού τουρισμού το 2021

RELATED ARTICLES