ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η πανδημία του COVID-19 έχει επηρεάσει το σύνολο της αλυσίδας παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Από την αρχή της κρίσης οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται όχι μόνο στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και στην κατά το δυνατόν πρόβλεψη μελλοντικών δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό, την προετοιμασία και τον συντονισμό να αποφευχθούν περαιτέρω επιβαρύνσεις του κλάδου μας.

Όσον αφορά την επιβατική ακτοπλοΐα, είμαστε σε επικοινωνία με τον ΣΕΕΝ (Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας) προκειμένου μέσω της συνεργασίας μας να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευθεί η τήρηση ομαλών διαδικασιών και σύννομης συμπεριφοράς στο πλαίσιο συνεργασίας των τουριστικών γραφείων με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Από την πλευρά μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια -όπως οφείλουμε- για την προστασία των καταναλωτών, εκτός από την επιβίωση του κλάδου μας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία μας την επόμενη ημέρα. Χωρίς εμπιστοσύνη από την πλευρά των ταξιδιωτών, όταν θα περάσει η παρούσα κρίση η κανονικότητα δεν θα επιστρέψει και δεν θα επηρεαστούν μόνο τα τουριστικά γραφεία από αυτό το γεγονός, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι κλάδοι, και μάλιστα καίρια.

Επισημαίνεται όμως ότι για να μπορέσουν να έχουν αίσια κατάληξη οι προσπάθειές μας, είναι απαραίτητο οι συνεργάτες / προμηθευτές των τουριστικών γραφείων, να τηρούν διαλλακτική στάση και κυρίως τους κανόνες δεοντολογίας όπως αρμόζει στη μακροχρόνια συνεργασία που διατηρείται μεταξύ των κλάδων που αποτελούν κρίκους στην αλυσίδα του τουρισμού.
Η ανάκαμψη από την πρωτοφανή κρίση που διανύουμε απαιτεί να είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με σοβαρότητα και τυπικότητα.

Previous Article COVID-19: Άρθρο για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Next Article COVID-19: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

RELATED ARTICLES