ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση δύο νέων K.Y.A., που αφορούν μέτρα περιορισμού της διασποράς του Covid-19 όσον αφορά τους επισκέπτες της χώρας μας:

  1. Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302/24.10.2020 (ΦΕΚ 4711) Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  2. Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 68306/24.10.2020 (ΦΕΚ 4715) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.
Previous Article Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Οκτώβριο 2020
Next Article Συνάντηση ΗΑΤΤΑ και ΟΑΕΔ

RELATED ARTICLES