ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος που δεχθήκαμε, διευκρινίζουμε ότι το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, αυτή τη στιγμή, είναι τα εξήντα εννέα (69) έτη.

Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών.

Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο του Νόμου 3185/2003 όπως ισχύει.

Τα προηγούμενα μικρότερα ηλικιακά όρια που είχαν τεθεί το 2018, και αφορούσαν τους οδηγούς λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και των σχολικών λεωφορείων, καταργήθηκαν με το άρθρο 75  παρ. 1 Ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α’ 208/05.11.2021).

Previous Article Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ για το 2022
Next Article Σύνδεσμος Ιδιοκτητων Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

RELATED ARTICLES