ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Για διευκόλυνσή σας, σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ Β 4899) ”Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.”

Previous Article Στρατηγικό πλάνο για την επόμενη μέρα στον ελληνικό τουρισμό
Next Article Covid-19:  Νέες Κ.Υ.Α. Επιδότηση τουριστικών λεωφορείων – Περιορισμοί στην είσοδο και έξοδο από τη χώρα

RELATED ARTICLES