Δημοσιεύθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις που εξειδικεύουν μέτρα οικονομικής και εργασιακής φύσεως, τα οποία έχουν ληφθεί από την Πολιτεία στο πλαίσιο των συνεπειών της πανδημίας του Covid-19 και αφορούν άμεσα και τον κλάδο των τουριστικών γραφείων.
Για διευκόλυνσή σας, τις παραθέτουμε παρακάτω.

1) Κοινή Υπουργική Απόφαση 1α/Γ.Π. οικ. 35120/07.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2211): Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2168).

Με την συγκεκριμένη ΚΥΑ αυξάνεται μέχρι 65% το ποσοστό επιτρεπόμενης πληρότητας σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας (περιλαμβανομένων των τουριστικών λεωφορείων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου) και ιδιωτικής χρήσης, στα μέσα σταθερής τροχιάς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Θα τη βρείτε ΕΔΩ.

2) Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 23102/477/13.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2268): Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων – Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά.

Η ως άνω ΚΥΑ ρυθμίζει:

  • Την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας (και τουριστικών λεωφορείων), που θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. [Κεφ. Α, άρθ. 1]
  • Την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας (και τουριστικών λεωφορείων), που ΔΕΝ θα επαναλειτουργήσουν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020. [Κεφ. Α, άρθ. 2]
  • Την υποχρέωση σταδιακής ανάκλησης των αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις και τη δυνατότητα χρήσης του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από αυτές. [Κεφ. Α, άρθ. 5]
  • Την έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης [Κεφ. Β, άρθ. 1]
  • Την παράταση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 [Κεφ. Γ]

Η ΚΥΑ περιλαμβάνει τους ΚΑΔ στους οποίους έχει εφαρμογή και μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

3) Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1139/13.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2269): Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».

Η Απόφαση αφορά τις διαδικασίες για την υποβολή της «ΔΗΛΩΣΗΣ COVID» από τους εκμισθωτές, σχετικά με την καταβολή μειωμένου μισθώματος λόγω του Covid-19, και για την αποδοχή της από τους ενδιαφερόμενους μισθωτές.

Θα τη βρείτε ΕΔΩ.

4) Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 23103/478/14.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2274): Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης και μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.

5) Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 131/14.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276): Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

Θα βρείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ.

6) Υπουργική Απόφαση 22043/Δ1.7451/14.06.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2278): Τροποποίηση της υπ΄αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αφορά τις νέες μεταβολές και καταργήσεις εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Θα βρείτε την ΥΑ ΕΔΩ.

Previous Article Τα Ευρωπαϊκά τουριστικά γραφεία - ΤΟs κάνουν restart στον ελληνικό τουρισμό
Next Article Άρθρα που αφορούν το voucher στα αγγλικά

RELATED ARTICLES