ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση σε Επιχειρήσεις που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους  καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Για απασχόληση σπουδαστών Α ́ και Β ́ έτους Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, μέχρι και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις iek@mintour.gr , ekpe@mintour.gr και praktikiaskisi@mintour.edu.gr.

Δείτε εδώ την αναλυτική πρόσκληση του Υπουργείου

Previous Article Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και την απόσπαση οδηγών
Next Article Στο χείλος των λουκέτων τουριστικά λεωφορεία και πρακτορεία

RELATED ARTICLES