ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας κοινοποιούμε την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 392/09.12.2020 (ΦΕΚ Β 5449), η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στην υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/13.11.2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β΄5047), όπως ισχύει.

Previous Article Δημιουργώντας ασφαλή θεμέλια για το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού – Μια σημαντική πρωτοβουλία
Next Article Έκπτωση ενοικίου 80% και για τα τουριστικά γραφεία

RELATED ARTICLES