ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ΚΥΑ 0238/329/5.3.2021 με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ«» (Β’ 2274), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 856/ 05.03.2021)

Previous Article Διευκρινήσεις για Αναστολές Μαρτίου 2021
Next Article Στα όρια της αντοχής του ο κλάδος των τουριστικών γραφείων

RELATED ARTICLES