ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18279 ΚΥΑ/24.03.2021 (ΦΕΚ Β 1154) περιέχει τις τροποποιήσεις των μέτρων προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η καινοτομία της συγκεκριμένης ΚΥΑ είναι η πιλοτική εφαρμογή ελαφρύτερων μέτρων για την είσοδο στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων του Ισραήλ που έχουν εμβολιασθεί για τον κορωνοϊό COVID-19.

Τα μέτρα της ως άνω ΚΥΑ ισχύουν από σήμερα μέχρι και τις 05.04.2021.

Previous Article Επιτακτική η ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδίου για το ασφαλές άνοιγμα, τη στήριξη και την ανάκαμψη του Τουρισμού
Next Article Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα στον κλάδο των τουριστικών γραφείων

RELATED ARTICLES