Επειδή πολλοί αναρωτούνται για τα πρωτόκολλα των πλοίων για το ταξίδι στα νησιά, επισημαίνουμε ότι:

Στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ Β 1944) και συγκεκριμένα στο πεδίο δραστηριότητας 18 (παρ 3) αναφέρονται οι προϋποθέσεις ταξιδιού με πλοία στα νησιά.

  1. Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία και στα θαλάσσια ταξί από και προς τα λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας προς τα νησιά επιτρέπεται εφόσον  οι επιβάτες έχουν συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_ΕΛΛΗΝΙΚΑ_WQuj1NC.pdf (ynanp.gr)
    ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ_ΑΓΓΛΙΚΑ_EWVmiZB.pdf (ynanp.gr)
  2. Η επιβίβαση των επιβατών στα πλοία και τα θαλάσσια ταξί από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες έχουν συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας καθώς και επιδεικνύουν τα απαραίτητα έγγραφα (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) με τα οποία πιστοποιούν τα αποτελέσματα ελέγχων και εμβολιασμού κατά την επιβίβασή τους, πριν από την αναχώρηση του πλοίου:
  • Πιστοποιητικό Εμβολιασμού  (ισχύει μετά την παρέλευση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού)
  • Αρνητικό αποτέλεσμα PCR Test 72 ωρών ή
  • Αρνητικό αποτέλεσμα Rapid Test 24 ωρών ή
  • Αρνητικό αποτέλεσμα Self Test 24 ωρών, το αποτέλεσμα του οποίου θα πρέπει να δηλωθεί στο έντυπο Προ-Επιβίβασης ή
  • Βεβαίωση νόσησης δύο μήνες μετά τη νόσηση και έως εννέα μήνες.

Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο πλοίο, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδός τους στην Ελλάδα.

Συμπερασματικά όλοι οι επιβάτες από και προς τα νησιά πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας.
Η υποχρέωση  για αρνητικό test ή πιστοποιητικό εμβολιασμού  ή νόσησης υπάρχει μόνο για όσους ταξιδεύουν από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου «Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την  επιβίβαση»  για την επιβίβαση επιβατών μεταξύ νήσων.

Η υποχρέωση διενέργειας PCR Test, Rapid Test ή Self Test, αν δεν υπάρχει Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, ισχύει για επιβάτες άνω των 5 ετών.

Επίσης εξαιρούνται οι επιβάτες που μετακινούνται από και προς την Εύβοια και στις πορθμειακές γραμμές Πέραμα-Σαλαμίνα, Μέγαρα- Σαλαμίνα, Πόρο- Γαλατά και Ρίο- Αντίρριο.

Ειδικοί κανόνες ισχύουν και για τα Κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής , κλπ.

Previous Article Ν. 4799/2021: Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών
Next Article Παράταση προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 σε Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα

RELATED ARTICLES