ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού, FedHATTA, ανακοινώνει την ένταξη της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης στο εκτενές δίκτυο Συνδέσμων τουριστικών γραφείων-μελών της στην Ελλάδα.

Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης αποφάσισε να ενταχθεί στην Ομοσπονδία FedHATTA κατά την πρόσφατη Γενική της Συνέλευση.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο κλάδος των τουριστικών γραφείων, εκτός από τα, συχνά ανυπέρβλητα, εμπόδια που καλείται να διαχειριστεί, αναδείχθηκε και η ανάγκη συνένωσης για την ενδυνάμωση των συλλογικών διεκδικήσεων και του συντονισμού των φορέων του προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να υποστηρίξουν επαρκώς τα μέλη τους ώστε να ξεπεράσουν τις όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο πρόεδρος της FedHATΤΑ, κ. Λύσανδρος Τσιλίδης, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε με χαρά τη δυναμική και αντιπροσωπευτική της Βόρειας Ελλάδας, Ένωση,  την ΕΤΓΜΘ, στο διευρυνόμενο δίκτυο μελών της FedHATTA. Με κάθε νέα Ένωση/ Σύνδεσμο που εντάσσεται στην Ομοσπονδία, η δύναμη της FedHATTA διευρύνεται, οι διεκδικήσεις της γίνονται πιο αντιπροσωπευτικές των αναγκών του κλάδου των γραφείων ταξιδίων και χαράσσεται μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική για το καλό ολόκληρης της τουριστικής αλυσίδας, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά για ένα ακόμη πιο ποιοτικό και βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό οργανωμένο τουρισμό».

Previous Article Ε.Τ.Γ.Μ-Θ
Next Article Συμμετοχή της FedHATTA στην τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Απασχόληση στον τουρισμό: θέσεις εργασίας, έλεγχοι για συνθήκες εργασίας»

RELATED ARTICLES