Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία του τ. ΤΑΝΤΠ, σας ενημερώνουμε ότι πλέον οι ασφαλισμένοι του Ταμείου απευθύνουν οποιοδήποτε αίτημα (ενημερότητας, βεβαίωσης κλπ.) στον e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή  (στις τοπικές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ https://www.efka.gov.gr/el/phone/book/49)

Σημειώστε πως εκκρεμείς υποθέσεις / αιτήματα, που είχαν κατατεθεί έως 31/12/2021 στο τ. ΤΑΝΤΠ, θα διεκπεραιωθούν από:  την Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής του e-ΕΦΚΑ, Τμήμα Ασφάλισης & Εσόδων Ασφαλισμένων π. ΤΑΝΤΠ. (προσωρινά το τμήμα παραμένει στη διεύθυνση: Λεωχάρους 26, Πειραιάς Τηλ: 210-4146862 & 210-4146857 Fax: 210-4135980 Email: b.mmisth.pirea@efka.gov.gr).

Με την πρόσφατη εγκύκλιο αρ. 69 του ΕΦΚΑ (28/12/21) υπενθυμίζονται:

– οι κατηγορίες προσώπων που θεωρούνται υποχρεωτικά ασφαλιστέα στο π. ΤΑΝΤΠ

– και η σύνδεση της έναρξης ή διακοπής της ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ με την έναρξη ή διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ.

Previous Article Μέτρα προστασίας κατά Covid-19 και  Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα
Next Article Ανακοίνωση επιπλέον μέτρων στήριξης για τον Ιανουάριο 2022

RELATED ARTICLES