ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει σοβαρό θέμα μετά από ένα σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προετοίμαζε το Υπουργείο Τουρισμού για τους Τουριστικούς συνοδούς.

Περιληπτικά, το εν λόγω ΠΔ όριζε τον τουριστικό συνοδό ως νέο επάγγελμα το οποίο μάλιστα θα απαιτούσε “άδεια” από το Υπουργείο Τουρισμού. Το σχέδιο είχε πολλά προβληματικά σημεία για όλες τις δραστηριότητες των Τουριστικών γραφείων (εισερχόμενου, εξερχόμενου/εσωτερικού, συνέδρια, κρουαζιέρα, ειδικές μορφές τουρισμού, εναλλακτικός κλπ). Μεταξύ άλλων, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα έπαιρναν όσοι είχαν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, γλωσσομάθεια και ελληνομάθεια (αυτό επηρέαζε τους rep), ή/και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών γραφείων δεν προβλεπόταν να μπορούν να συνοδεύσουν γκρουπ, όπως ούτε και οι υπάλληλοι Τουριστικών γραφείων και πολλά άλλα.

Η Ομοσπονδία fedHATTA αντέδρασε άμεσα και, όπως πάντα, συλλογικά.
Ενημέρωσε τα Μέλη της από αρχές Δεκεμβρίου, δημιουργήθηκε μία Συντονιστική Επιτροπή για το θέμα και βέβαια πραγματοποιήθηκαν 4 συναντήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης για να καταγραφούν όλα τα επιμέρους θέματα.

Οι συναντήσεις έγιναν με γραφεία από όλη την Ελλάδα, εισερχόμενου τουρισμού, με γραφεία εξερχόμενου/ εσωτερικού και σχολικού τουρισμού, με τα γραφεία υπαίθριων δραστηριοτήτων, αλλά και με τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων (ΠΑΣΕΝΤ) και τους ξεναγούς (Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών).


FedHATTA – Γραφεία Εισερχόμενου, 03/12/20

FedHATTA – Γραφεία Εξερχόμενου/ Εσωτερικού, 04/12/2020

FedHATTA – ΠΑΣΕΝΤ, Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών, 08/12/2020

FedHATTA – ΣΕΤΕΥΔΑ, 11/12/2020
Το υπόμνημα της Ομοσπονδίας ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού στις 08 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα ζητήθηκε από κοινού με ΠΑΣΕΝΤ, Σωματείο Ξεναγών και  Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ) μια συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού για να λήξει οριστικά το θέμα. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Ο συλλογικός μας αγώνας συνεχίζεται, επαγρυπνούμε και διεκδικούμε, εκπροσωπώντας  τον κλάδο μας.

Previous Article Συνάντηση των εκπροσώπων φορέων τουριστικών γραφείων, εργαζομένων & ξεναγών με την ηγεσία του Υπ. Τουρισμού
Next Article Η επόμενη ημέρα χρειάζεται εξωστρέφεια & ενίσχυση των πρωτοβουλιών στον οργανωμένο τουρισμό

RELATED ARTICLES