ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Κ.Υ.Α. υπ’ αρ’ 57150/02.08.2021 (ΦΕΚ Β 3526) επιφέρει τροποποιήσεις στην Κ.Υ.Α. υπ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» (Β’ 4261), όσον αφορά ειδικές περιπτώσεις επιδότησης νέων θέσεων, τους όρους και δεσμεύσεις για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα (αίτηση – έγκριση – πρόσληψη ωφελούμενων).

Previous Article Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Ποταμιάνο
Next Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα για το χρονικό διάστημα 5 - 12/8/2021

RELATED ARTICLES