ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 2020 
μέσω τουριστικών γραφείων

 

Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 1699/04.03.2022 (ΦΕΚ Β 1001) επέρχονται τροποποιήσεις στην υπ’ αρ. 14235/10.09.2020 Κ.Υ.Α. «Πρόγραμμα ‘’Τουρισμός για Όλους’’ έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων» (Β’ 4037).

Τα σημεία που τροποποιούνται σημειώνονται με υπογράμμιση στην νέα Κ.Υ.Α.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, για την πληρωμή των evoucher προς τους παρόχους/τουριστικά γραφεία, δεν απαιτείται πλέον από τα τελευταία Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Previous Article Προϋποθέσεις Εισόδου & Μέτρα Προστασίας
Next Article Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα (Νέα τροποποίηση) - Μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 από 12 έως 21/03/2022

RELATED ARTICLES