ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα (Νέα τροποποίηση)

Με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14710/11.03.2022 (ΦΕΚ Β 1100), η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας, Ελλάδος-Αλβανίας και Ελλάδος-Τουρκίας επανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων.

Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις επιβατών, πλοιάρχων και πληρωμάτων να συμμορφώνονται και προς τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, παραμένουν ως έχουν.

Η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει από τις 11 Μαρτίου 2022, ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έως και τις 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06.00.


Μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 για
το χρονικό διάστημα από 12 έως 21/03/2022

Στην  Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022  (ΦΕΚ Β 1099) περιέχονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.

Επανέρχεται σε ποσοστό 100% η πληρότητα στα επιβατηγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά-οχηματαγωγά-ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και επιβατηγά-υδροπτέρυγα που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις επιβατών, πλοιάρχων και πληρωμάτων, όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19, παραμένουν όπως ισχύουν ήδη.

Previous Article Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» 2020
Next Article Κίνδυνος "ασφυξίας" για τα ελληνικά τουριστικά γραφεία εάν καταργηθεί πρόωρα το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

RELATED ARTICLES